Luty jest miesiącem, w którym wspominamy patrona naszej szkoły Władysława Broniewskiego. W tym roku w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom, przypomnieliśmy sobie życie i twórczość poety – rewolucjonisty. Nie zapomnieliśmy, że patron naszej szkoły tworzył również wiersze dla dzieci. Przygotowaliśmy wieczorek poetycki, deklamując jego wiersze. Stworzyliśmy również ilustrację do wierszy, z których powstała mini wystawa.