Góra Grosza

Samorząd Szkolny na terenie naszej szkoły uczestniczy w zbiórce „Góra grosza”. Celem zbiórki jest zebranie funduszy na wsparcie podopiecznych wychowujących się poza własną rodziną.
Uczniowie gromadzili grosiki do specjalnie przygotowanych pojemników znajdujących się w klasach.