Dnia 10 stycznia 2022 roku pięcioro uczniów naszej szkoły wraz z innymi uczestnikami szkół będzińskich brało udział w wycieczce do Sejmu RP. Wyjazd był nagrodą dla uczniów, biorących udział w Konkursie Wiedzy o Sejmie. Wizyta zorganizowana była przez Biuro Poselskie Posła na Sejm Rafała Adamczyka. Uczniowie zwiedzili budynek Sejmu, w tym Salę Posiedzeń Sejmu, podziwiali wystrój holu głównego. Wycieczkę oprowadzał przewodnik wraz z Posłem na Sejm Rafałem Adamczykiem. Dużym zaskoczeniem był obiad w restauracji sejmowej. Uczniowie pełni wrażeń, z upominkami, wrócili do Będzina.