Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Nasza szkoła przystąpiła do rządowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W ramach programu zakupiono ciekawe książki  służące kształtowaniu kompetencji czytelniczych uczniów szkoły podstawowej. Zakupiono nowości wydawnicze, książki historyczne, w tym poświęcone historii Polski XX wieku oraz lektury szkolne Wykaz potrzebnych książek sporządzono na podstawie diagnozy i analizy potrzeb czytelniczych uczniów kl.1-8. Szkoła podjęła działania popularyzujące czytelnictwo ,np. kącik nowości wydawniczych w każdej klasie, zorganizowanie Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, przeprowadzenie konkursów plastycznych związanych z ulubioną książką i ulubionym bohaterem. Zakupiono także bajki i powieści dla dzieci z niedosłuchem, powiększonym drukiem dla dzieci słabo widzących. Planowane jest zorganizowanie spotkania „Wycisz emocje” dla dzieci z nadpobudliwymi emocjami.

Ponadto w ramach programu zakupiono sprzęt komputerowy do wykorzystania  przez  nauczyciela bibliotekarza, który usprawni jego pracę i wzbogaci wyposażenie biblioteki w nowoczesne multimedia.

Udział szkoły w programie pozwoli realizować działania promujące  czytelnictwo uczniów, rozwijające postawę kształtowania nawyku sięgania po książkę spędzając wolny czas po lekcjach.