Klasa II a w tym roku szkolnym  przystąpiła do programu edukacyjnego „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, który ma na celu pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody, zachęcić do odrywania wzroku od ekranu i zainteresowania się naturą. Uczniowie w ramach programu wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu. Dzieciom została przedstawiona prezentacja dotycząca gatunków zwierząt zagrożonych wyginięciem w Polsce. Dzięki informacją zamieszczonym w prezentacji dzieci dowiedziały się jak ważna jest ochrona środowiska oraz poznały gatunki zwierząt, które należy szczególnie chronić.

Wspólnie wykonały mapę zwierząt chronionych w województwie, w którym mieszkają „Moja mała ojczyzna. Województwo śląskie”. Na zakończenie wykonali pracę plastyczną przedstawiającą sowy, które zostały umieszczone na gazetce.