W klasie 2A został zorganizowany Dzień Dyni. Uczniowie brali udział w różnych zabawach ruchowych z użyciem dyni. Zabawy te miały charakter integrujący zespół klasowy.