W ostatnim czasie, kiedy zmagamy się z epidemią korona wirusa szczególną uwagę należy zwrócić na rolę higieny oraz podnoszenie  świadomości w zakresie podstawowych  czynności higienicznych. 
W październiku nauczyciele klas I-III przeprowadzili w najmłodszej grupie uczniów działania mające na celu wzbogacanie wiedzy z zakresu zapobiegania  chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową ze szczególnym uwzględnieniem  profilaktyki korona wirusa i grypy.
Uczniowie  uczyli się prawidłowego mycia rąk, poznali jak bardzo istotna w życiu codziennym jest aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie. Zdobyte wiadomości przekazali swoim najbliższym domownikom.