Jak co roku nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Tegoroczne hasło kampanii brzmi: „Myślę, więc nie śmiecę”. Akcja „Sprzątanie świata – Polska” jest wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. 23 września uczniowie zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej.  Zbieraliśmy wokół szkoły i  w pobliskim parku  pozostawione przez spacerujących mieszkańców papiery, butelki , kapsle i inne śmieci , które powinny znaleźć się w koszu. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna    zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Uczniowie dbając o środowisko chętnie podejmują działania ekologiczne.
                Serdecznie dziękuję wszystkim za zaangażowanie w akcję!