„Międzynarodowy  projekt edukacyjny EMOCJA”

Klasa II B przyłączyła się do udziału w „Międzynarodowym projekcie edukacyjnym EMOCJA”, który wspiera rozwój emocjonalny i społeczny dzieci oraz młodzieży.

            Głównym założeniem projektu jest pokazanie dzieciom, że emocje i ich wyrażanie, nauka języka emocji jest bardzo ważne.

Cele ogólne projektu:

• Kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku szkolnym wobec drugiego człowieka
• Rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości.
• Aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie drugiej osoby.
• Wychowanie do wartości takich jak wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.

Cele szczegółowe:

• Dostrzeganie podobieństw i różnic między ludźmi.

• Integrowanie szkół polonijnych i polskich poprzez realizację projektu “Emocja” oraz akcji dodatkowych takich jak Kartki z Iskierkami Emocji oraz Przygoda Kolorowej Skarpety.
• Rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem emocji.
• Kształtowanie postaw empatii wobec innych ludzi.
• Budowanie przyjaznego klimatu integracji.
• Nauczanie, że wszyscy jesteśmy pełnowartościowymi ludźmi, pomimo różnic, które posiadamy.
• Eliminowanie zachowań agresywnym w stosunku do drugiej osoby.
• Przygotowanie dzieci do powrotów do Polski bądź ewentualnej migracji.

 

Uczniowie wraz z wychowawcą będą realizować zadania wciągu roku szkolnego zgodnie wytycznymi do 5 modułów. Będą wyruszać do krain emocji i wartości. Za każdym razem będzie ona inna i będą różne sposoby jej realizacji  np.: opowiadanie, czytanie bajek, oglądanie filmów edukacyjnych, wykonywanie prac plastycznych itp. Odpowiednio dobierane będą metody oraz formy pracy z dziećmi. Nauczyciel może skorzystać z bogatej bazy pomocy dydaktycznych

Ewaluacja projektu
• Prezentacja wytworów dzieci.

• Wystawa w szkołach biorących udział w projekcie z etapów projektu w wybranej przez siebie formie np. w postaci gazetki na tablicy informacyjnej.
• Sprawozdanie z realizacji projektu (arkusz ewaluacji, fotorelacja)

Wychowawca może dostosować projekt do danej grupy wiekowej, w oparciu o wymagania wychowawcze i edukacyjne grupy.