Komunikat 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie

z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie nauczania hybrydowego w klasach 4- 8

w okresie od 17 maja 2021r. do 28 maja 2021r.

W związku z wprowadzeniem nauczania hybrydowego w klasach 4-8 od 17 maja 2021r.zostaje wprowadzony harmonogram i zasady realizowania nauczania hybrydowego w naszej szkole.

  1. W czasie danego dnia nauki nie więcej niż 50% uczniów z klas 4-8 naszej placówki realizować będzie zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej na terenie szkoły.
  2. W czasie danego dnia co najmniej 50% uczniów z klas 4- 8 naszej szkoły realizować będzie zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem technik i metod na odległość.
  3. Uczniowie realizujący danego dnia zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej mogą korzystać z opieki świetlicy.
  4. Uczniowie realizujący danego dnia zajęcia edukacyjne w formie stacjonarnej mogą korzystać z obiadów na stołówce szkolnej po wcześniejszym zgłoszeniu u intendenta i dokonaniu wpłaty.
  5. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów klasy 8a,8b, które w dniach 25,26,27maja 2021r. przystępują do egzaminu ósmoklasisty w pierwszym  tygodniu nauki hybrydowej od 17 maja do 21 maja 2021 r. będą realizować naukę w trybie zdalnym.
  6. Uczniowie klas 1-3 realizować będą nadal zajęcia edukacyjne w trybie stacjonarnym w salach lekcyjnych przydzielonych na początku roku szkolnego. Uczniowie klas 4-8 uczyć się będą w salach przydzielonych na początku roku szkolnego.
  7. Podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych w formie stacjonarnej obowiązują zasady bezpieczeństwa sanitarnego określone w procedurach obowiązujących w naszej szkole i opracowane na podstawie wytycznych MEN , MZ i GIS
  8. Harmonogram nauczania hybrydowego w klasach 4-8 przedstawia się następująco:

                                                                                               

   Jadwiga Janusz-Sender, dyrektor szkoły