Tegoroczne obchody Dni Ziemi w naszej szkole przebiegały pod hasłem „Przyrodę kochamy i o nią dbamy.” Przyświecał nam cel: kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzegania potrzeb recyklingu i segregacji odpadów oraz uświadamiania roli, jaką uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku.

Przekazaliśmy uczniom cztery misje: pierwsza – woda, druga – powietrze, trzecia –przyroda, a czwarta wymagała od uczniów wyznaczenia swojej misji: „Jakie działania mogą podjąć dla ochrony środowiska”. Każdy uczeń od klasy czwartej do ósmej pisał swoje postanowienia.

W tym roku, mimo nieco utrudnionych warunków, ze względu na okres pandemii, również świętowaliśmy. Uczniowie obejrzeli prezentacje i filmy edukacyjne „Jak dbać o środowisko”, uczestniczyli w szkolnych konkursach ekologicznych, rozwiązywali quiz ekologiczny oraz brali udział w edukacyjnej grze online ”Umieść w koszu odpady”. Uczniów najmłodszych klas 0-III włączyli się w obchody poprzez wykonanie plakatów ”Segregujemy odpady”. Uczniów klas 4 – 6 wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym “Chronimy przyrodę”. Prezentowali chronione w Polsce gatunki ssaków oraz roślin i obiekty przyrody nieożywionej. Wykonali wiele ciekawych prac, spośród których wyłoniliśmy zwycięzców.


W kategorii „Ssaki chronione w Polsce”
I miejsce – Karol K. kl. 6b
II miejsce – Wiktoria B. kl. 6c
III miejsce – Marcelina S. kl.6b

W kategorii „Przyroda ożywiona i nieożywiona„
I miejsce – Filip W. kl.4a
II miejsce – Nikola K. kl.4a
III miejsce – Łukasz M. kl.4a

Uczniowie klas 7 i 8 zaangażowali się w ochronę wody na Ziemi i wykonali komiks „Wody to nie śmietnik”
I miejsce -Oliwia S. kl. 8b
II miejsce -Wiktoria K. z klasy 8a
III miejsce – Milena D. z klasy 8

Dla naszych uczniów Dzień Ziemi nie zakończył się 22 kwietnia, aktywnie uczestniczą w konkursach ekologicznych, wielu z nich fotografuje przyrodę i weźmie udział w Międzyszkolnym Konkursie „Przyroda Będzina w obiektywie”.