Święto Chrztu Polski, obchodzone 14 kwietnia, zostało ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019 r. W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”.

Święto to obchodzone jest w Polsce dopiero po raz trzeci, dlatego nie jest ono jeszcze powszechnie przyjęte przez polskie społeczeństwo. 

Nasza szkoła uczciła rocznicę chrztu Mieszka I oraz państwa polskiego poprzez wywieszenie flagi na swoim budynku.