Kim są Żydzi w XXI wieku? Gdzie mieszkają, w jakim mówią języku, czy są do siebie podobni? Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć uczniowie klas VII w czasie warsztatów on-line „Spotkania z kulturą żydowską”. Zostały one przeprowadzone 26 listopada za pośrednictwem platformy ZOOM przez edukatorów Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Kultura żydowska, jak każda inna, to nie tylko zbiór zasad i tradycji, ale przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. W trakcie godzinnych zajęć uczniowie poznali podstawowe pojęcia związane z judaizmem, obejrzeli wspólnie internetowy teledysk o Szabacie, próbowali określić z czym kojarzy im się słowo „Żyd” czy rozwiązywali quizy. Momentem do refleksji była projekcja filmu „Opowiedz siebie”, który przybliżył uczestnikom warsztatów historie młodych Żydów mieszkających w Polsce, oraz to, co o swojej tożsamości mówią oni sami.