Kształcenie na odległość

MS TEAMS – Weryfikacja tożsamości