W tym roku braliśmy udział w akcji charytatywnej „Aniołkowe Granie”.
Zbieraliśmy chemię osobistą oraz przybory papiernicze dla Dzieci z Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych im. Św. Dominika Savio w Sarnowie. Dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc i życzliwość.

Samorząd Uczniowski