21 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły oraz Uczniów i ich Rodziców. Punktualnie o 8.30 swoją uroczystość rozpoczęły klasy IV – VIII, o 10.00 – klasy I-III. W imieniu Pana Prezydenta Łukasza Komoniewskiego Pani Anna Drzewiecka – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Będzina odczytała list gratulacyjny oraz złożyła podziękowanie za wieloletnią pracę na rzecz szkoły odchodzącej na zasłużoną emeryturę Pani Dyrektor Jadwidze Janusz – Sender. Po przemówieniu Pani Dyrektor zostały wręczone uczniom wyróżnienia oraz nagrody za ich osiągnięcia w nauce, które ufundowała Rada Rodziców. Rozdano także dyplomy oraz podarunki od Prezydenta Miasta dla uczniów biorących udział w akcji „Kręci mnie maj” organizowanej przez UM Będzin.