We wrześniu uczniowie z klasy IB wraz z wychowawcą  dołączyli do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Zabawa sztuką”. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem dzieci. Podczas twórczej aktywności pierwszoklasiści mogli przenieść się w świat sztuki, co pozwoliło im poznać wybitnych twórców oraz ich dzieła. Poznali różne techniki plastyczne. Poprzez udział w projekcie rozwijali swoje poczucie estetyki i wrażliwość na piękno. Umożliwił dzieciom zdobywanie nowych umiejętności artystycznych, wiary we własne możliwości, obcowania z dziełami sztuki. Zadania wykonywane pozwalały dzieciom na twórczą swobodę. W trakcie trwania projektu zrealizowali m.in. takie zadania:

  • Magiczne drzewo
  • Zakręcony obraz
  • Lodowe witraże
  • Kij deszczowy
  • Pole kwiatów
  • Eko moda
  • Nasz ulubiony artysta

 

Projekt okazał się nie tylko edukacyjny, ale również inspirujący, umożliwiając dzieciom rozwijanie pasji oraz zdobywanie nowych umiejętności artystycznych i komunikacyjnych. Dzięki zaangażowaniu i twórczej atmosferze, uczniowie zyskali nie tylko wiedzę, ale i wiele pozytywnych doświadczeń.

Na koniec otrzymaliśmy certyfikat potwierdzający uczestnictwo w projekcie.