Uczniowie z będzińskich szkół podstawowych zdobyli swoje pierwsze uprawnienia w ruchu drogowym. Rowerowe zmagania zakończyły się pomyślnie dla wszystkich przystępujących do egzaminu na kartę rowerową. Od tej pory dokument ten będzie dla nich poświadczeniem umiejętności i wiedzy oraz bezpiecznego poruszania się po drogach.

Organizatorami byli: Urząd Miasta Będzina, Szkoła Podstawowa nr 10 i Komenda Powiatowa Policji w Będzinie. Do egzaminu przystąpiły szkoły podstawowe nr 1, 2, 4, 6, 8, 10 i 11. Egzamin praktyczny dotyczył umiejętności jazdy na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z teorii. Egzamin praktyczny odbył się w Będzińskim Miasteczku Ruchu Drogowego w parku na dolnej Syberce. Wszystkim, którzy zdali egzamin zostały wręczone pamiątkowe certyfikaty, potwierdzające umiejętności praktyczne i teoretyczne młodych uczestników ruchu drogowego.