W ramach Multimedialnego Tygodnia Języka Angielskiego, który odbył się w naszej szkole w dniach 06-10.05.2024 r., uczniowie mieli szansę poznać wiele interesujących faktów z zakresu historii, geografii, tradycji oraz obyczajów panujących w Wielkiej Brytanii. Nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili szereg zajęć z użyciem gogli VR oraz akcesoriów multimedialnych. Co więcej, w ramach współpracy międzynarodowej ze szkołą Kaisiadorys Vaclovas Girzadas na Litwie, uczniowie wymienili się informacjami z zakresu form spędzania wolnego czasu, mówili o tradycjach panujących w naszych państwach oraz o historii naszych miast rodzinnych. Spotkanie odbyło się online, poprzez platformę Microsoft Teams. Uczniowie zaprezentowali samodzielnie stworzone filmy oraz ulotki multimedialne. Podsumowaniem była gra Kahoot!, która sprawdziła wiedzę zdobytą podczas całego Tygodnia Języka Angielskiego w naszej szkole