Tegoroczne obchody Dni Ziemi w naszej szkole przebiegały pod hasłem „PLANETA VS. PLASTIK.” Przyświecał nam cel: kształtowania aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, uświadamiania roli jaką uczniowie mogą odegrać w swoim środowisku. Jak  zawsze dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz mody ekologicznej z wykorzystaniem surowców wtórnych przygotowanej przez uczniów klas 1-4 oraz wykonane przez zespoły klasowe Ekorzeźby z surowców opadowych. Uczniowie każdej z klas włączyli  się w obchody poprzez zbiórkę makulatury, zużytych baterii i nakrętek PET. Na zakończenie  dnia wyruszyli na  sprzątanie najbliższej okolicy. Za ekologiczne działania najbardziej aktywni  otrzymali dyplomy i upominki. Cieszymy się, że wielu uczniów włączyło się do tegorocznego święta.