Każdego roku Happening Żonkilowy staje się żywym dowodem na to, że wspólnymi siłami możemy dokonać wielkich rzeczy. Inicjatywa ta nie tylko zbliża społeczność, ale przede wszystkim ma realny wpływ na poprawę jakości życia wielu osób. Tegoroczne środki zostaną przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego, w tym dwóch koncentratorów tlenu, trzech ssaków medycznych oraz jednorazowych narzędzi, takich jak cewniki czy wenflony, które są nieocenione w codziennej opiece medycznej.