W naszej szkole wiosna w pełnym rozkwicie. Niedawno uczniowie klasy 2b wysiewali nasiona warzyw do skrzynek w Ekopracowni pod chmurką. Teraz postanowili założyć w naszej klasie hodowlę fasoli.Na początku zajęć przypomnieliśmy wiadomości –  czego potrzeba roślinie do życia, a następnie przystąpiliśmy do pracy. Każdy uczeń przygotował słoik z wodą, na który położona została gaza z ziarnami fasoli. Aby gaza nie zsunęła się, została przywiązana do słoika.Wszyscy byli bardzo zaangażowani i wzajemnie sobie pomagali.