W naszej szkole odbył się szkolny przegląd „Mam Talent”. Wydarzenie to  miało na celu rozwijanie poczucia własnej wartości, kreatywności, promowanie i odkrywanie mocnych stron uczniów. Pomimo towarzyszącej tremy, wszyscy „artyści” spisali się na medal, wykazując się dużą odwagą przed publicznością. Uczestnicy pokazali swoje umiejętności wokalne, sportowe, muzyczne.