14 lutego uczniowie klasy VIII wzięli udział w „Lekcji z ZUS” w ramach projektu edukacyjnego „Projekt z ZUS”. Celem lekcji było przekazanie ogólnych informacji dotyczących systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce, jak również mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego. „Projekt z ZUS” realizowany jest na lekcjach WOS i kończy się w kwietniu. Na jego zakończenie zespoły uczniów wykonają prace konkursowe w formie filmu, plakatu lub komiksu, w które wyjaśnią, dlaczego ubezpieczenia społeczne są ważne. Najlepsze prace wezmą udział w ogólnopolskim konkursie ZUS z atrakcyjnymi nagrodami.