W ramach zajęć profilaktycznych: „Inwestuję w zdrowie bez używek” na lekcji biologii zorganizowano dla uczniów klas siódmych i ósmej konkurs plastyczny pod hasłem: „ Jak używki niszczą nasze zdrowie?”.

Na początku zajęć przeprowadzono pogadankę  dotyczącą wpływu używek na zdrowie człowieka.

Uczniowie indywidualnie lub w zespołach wykonali plakat na kartach formatu A3 dowolną techniką plastyczną.

Autorzy  najciekawszych  prac  zajęli następujące miejsca:

  1. W. Terlecki, P. Szczygielska, W. Matysik ( 7b ), N. Kowenia ( 7a).
  2. F. Węgrzyn( 7a), J. Krzemień (7a).
  • A. Adamczyk ( 7b), S. Wilgocki (8a).

Zwycięskie plakaty zostały wyeksponowane  na korytarzu szkolnym.

Konkurs został przeprowadzony przez panią Aldonę Kaczmarską i Monikę Grzywną – Wołoszyn.