Dnia 21 listopada uczniowie klasy IV b uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych z wychowawcą: „Rodzina daje siłę” w ramach realizacji kampanii „Postaw na rodzinę”. Uczniowie podczas tych zajęć uświadomili sobie potrzebę istnienia silnej więzi między dziećmi i rodzicami, opartej na obustronnej szczerości i zaufaniu oraz wyrażali swoje myśli, a także uczucia w różny sposób. Następnie dzieci chętnie wykonywali pracę plastyczną na temat” Mój czas z rodziną”. Podczas lekcji uczniowie uświadomili sobie, jak ważna dla życia ludzi jest rodzina.