W dniu 31.października 2023 r. zakończono prace związane z uruchomieniem Ekopracowni pod chmurką „Zielony zakątek” Mieści się ona na terenie posesji szkolnej za salą gimnastyczną. Zajmuje teren o długości 15 m i szerokości 10 m. Służyć będzie wszystkim uczniom do nauki przyrody, geografii , biologii i edukacji wczesnoszkolnej.

Ekopracownia wyposażona jest w cztery strefy:

  1. Strefa doświadczalna i eksperymenty – altana relaksacyjna,
  2. Strefa sensoryczna ze ścieżką sensoryczną,
  3. Strefa ogrodu uprawnego do wysiewu ziół i bylin,
  4. Strefa meteorologiczna służąca do pomiaru prędkości wiatru, ilości opadów, temperatury powietrza.

Znajdują się tu stacja meteorologiczna, zegar słoneczny, skrzynie z roślinami , krzewami, tablice edukacyjne , stacje na odpady , hoteliki dla owadów, domki dla ptaszków i poidełka.

Przy wejściu do szkoły zamontowany został czujnik jakości powietrza ,który sygnalizuje stopień zanieczyszczenia powietrza.. W rogach ekopracowni posadzona jest trawa pampasowa , a wewnątrz terenu posadzone są krzewy o różnym zabarwieniu. Na terenie ekopracowni są kosze do segregacji w formie stacji na odpady.

Tak stworzona i zagospodarowana przestrzeń będzie wyrabiać poczucie odpowiedzialności za otaczające środowisko i uświadomi potrzebę ekologicznych działań na rzecz środowiska przyrodniczego , a także w znaczący sposób wpłynie na kształtowanie postaw proekologicznych
 i prozdrowotnych. Zakupione rośliny będą wykorzystane na zajęciach dydaktycznych do wprowadzenia elementów drzewoterapii i aromaterapii , by przekazać uczniom wiedzę o pozytywnym wpływie drzew na samopoczucie człowieka. Tablice dydaktyczne wzbogacą świadomość uczniów z zakresie segregacji odpadów i uwrażliwią na poszanowanie i ochronę przyrody. W urządzenie
 i zagospodarowanie ekopracowni pod chmurką byli zaangażowani uczniowie oraz rodzice i pracownicy szkoły.

 „Zielony zakątek”sfinansowany został  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Katowicach.

 W ramach konkursu pozyskanych zostało z WFOŚiGW  39.728,00 zł oraz środki własne z budżetu gminy w wysokości 9.932,00 zł co daję kwotę 49,660,00 zł, za którą została stworzona ekopracownia pod chmurką przy Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie.