W ramach współpracy naszej szkoły z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
w Będzinie uczniowie klas IV oraz VII b i VIII a uczestniczyli we wrześniu w warsztatach ekologicznych pod hasłem „Wyzwanie-Przyrody Poszanowanie”. Ciekawa forma zajęć z wykorzystaniem prezentacji, kart pracy, quizu przyrodniczego umożliwiła uczniom poznanie form ochrony przyrody w Polsce.  Poznali wybrane gatunki roślin i zwierząt występujących na danych terenach. Dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach , a dla najbardziej zaangażowanych były upominki.