23 czerwca w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego z udziałem Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, Pracowników szkoły oraz Uczniów i Ich Rodziców. Punktualnie o 8.30 swoją uroczystość rozpoczęły klasy VII-VIII, o 10.00 – klasy IV-VI, a o 11:00 klasy I-III. W imieniu Pana Prezydenta Łukasza Komoniewskiego Radny Jerzy Jagieła odczytał list gratulacyjny oraz wręczył kwiaty na ręce Pani Dyrektor. Po przemówieniu Pani Dyrektor uczniom zostały wręczone wyróżnienia oraz nagrody za ich osiągnięcia w nauce ufundowane przez Radę Rodziców. 

 

Szczegółowa relacja fotograficzna: Galeria zakończenie 2023