Dnia 30 maja 2023 roku w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie odbył się  Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski „Logopedyczne wyzwanie – wierszy recytowanie”, którego inicjatorem był szkolny logopeda.

Konkurs był przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym w wieku 5-6 lat ze specyficznymi trudnościami w mówieniu. To ważne, aby dawać szansę i podnosić na wartości dzieci ze specyficznymi trudnościami w mówieniu. Konkurs miał formę prezentacji jednego, dowolnie wybranego wiersza Julina Tuwima albo Jana Brzechwy. Do konkursu przystąpiło 8 przedszkoli z powiatu będzińskiego. Podczas występów na scenie dzieci  wspaniale zaprezentowały się w znanych wierszach polskich pisarzy.

Każdy przedszkolak, bez wyjątku zasłużył na I miejsce za ogólny wyraz artystyczny, zaangażowanie, naukę i prezentację wiersza z pamięci. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni ogromnymi brawami, dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.

Przed konkursem uczniowie klasy 1 b zaprezentowali występ artystyczny dla przybyłych gości – inscenizację wiersza Jana Brzechwy pt.: „Rzepka”.

Gratulujemy  i dziękujemy  wszystkim nauczycielom wychowania przedszkolnego z będzińskich przedszkoli, którzy przygotowali swoich wychowanków do tego konkursu.