Drodzy Ósmoklasiści przed Wami wyjątkowy czas. Kończycie edukację w szkole podstawowej
i przystępujecie do egzaminu ósmoklasisty.

Życzymy Wam, aby osiągnięte przez Was wyniki stały się, nie tylko potwierdzeniem waszej wiedzy
i umiejętności, ale także by odpowiadały waszym oczekiwaniom
i zapewniły możliwość realizacji dalszych życiowych planów – również tych, związanych z kontynuacją nauki w wybranych szkołach ponadpodstawowych.

Realizujcie w kolejnych latach swoje pasje i rozwijajcie zdolności.
Niech w tych ważnych dniach egzaminów nie opuszcza Was spokój, koncentracja i optymizm!