Skolioza jest dość powszechną wadą kręgosłupa, która w większości przypadków zaczyna się w dzieciństwie. Wbrew pozorom, schorzenie nie dotyczy wyłącznie kręgosłupa, ale całego ciała, ponieważ nieleczona choroba wpływa na narządy wewnętrzne w konsekwencji prowadząc do zaburzeń oddychania czy krążenia. Warto pamiętać, że skolioza sama nie ustępuje, a zaniechanie leczenia może doprowadzić do leczenia operacyjnego. U osób cierpiących na to schorzenie kręgosłup wygina się zarówno na bok, skręca oraz wypłaszcza się. Na skutek tej deformacji kręgosłup przybiera postać litery S.

W ramach profilaktyki wad postawy w naszej szkole zostały przeprowadzone badania skoliometrem uczniów klas IV-VIII. Wśród wszystkich przebadanych tylko 20% uczniów ma postawę prawidłową. U 50% uczniów stwierdzono postawę asymetryczną, która predysponuje do bocznego skrzywienia kręgosłupa – ważne jest, by ci uczniowie stosowali zasady zdrowego kręgosłupa, wykształcili nawyk prawidłowej postawy z koniecznością wzmocnienia mięśni posturalnych. Natomiast aż 30% uczniów ma postawę skoliotyczną – wada ta stwierdzana jest, gdy poziomica na skoliometrze informuje o zbyt dużym kącie rotacji tułowia – w tym przypadku zalecana jest dalsza diagnostyka wady.

Wśród badanych dzieci zauważono wady postawy z tendencją do asymetrii tułowia. Jest to następstwem bocznego skrzywienia kręgosłupa. U dzieci do skrzywienia kręgosłupa dochodzi w okresie intensywnego wzrostu, w sytuacji kiedy mięśnie, nie będące w stanie nadążyć za rozwojem układu kostnego, przestają być wystarczającą podporą dla kręgosłupa.