W lutym został zorganizowany konkurs plastyczny „Okładka mojej ulubionej książki”, który przeznaczony był dla uczniów klas I- III Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie. Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci, poszukiwanie twórczych rozwiązań, kształtowanie poczucia estetyki oraz umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego talentu plastycznego. Oceniając prace brano pod uwagę samodzielność, oryginalność i estetykę. Dnia 13.III.2023r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu w szkolnej bibliotece. Spośród licznych uczestnikówwyłoniono następujących laureatów konkursu:

I MIEJSCE– Zuzanna K., II b 

II MIEJSCE– Filip G., I b 

III MIEJSCEBartosz M., I b