Dnia 17.02.2023 r. w ramach współpracy z Klubem Szkół UNICEF w szkolnej bibliotece odbyła się akcja pt. „PoczytajMY”, która miała na celu promowanie czytelnictwa wśród dzieci. Uczniowie mogli na przerwach posłuchać czytanych przez nauczycieli utworów literackich. Repertuar dostosowany był zarówno do dzieci młodszych jak i starszych. Swoje umiejętności recytatorskie zaprezentowała także uczennica klasy 5b, która wyrecytowała wiersz pt. „Rybka w sieci” oraz fragmenty „Mikołajka”.