W listopadzie klasy I-III naszej szkoły realizowały działania edukacyjne w zakresie profilaktyki wad postawy pn: ,,Lekki tornister”.

Celem uczestnictwa w programie było podniesienie poziomu wiedzy dzieci, rodziców i opiekunów na temat profilaktyki chorób układu ruchu, zwrócenie uwagi na wciąż istniejący problem przeciążonych tornistrów uczniów, oraz konsekwentne zmniejszanie przeciążenia noszonych przez dzieci bagaży, a także dbanie o właściwą postawę ciała.

W ramach akcji pielęgniarka szkolna objaśniła uczniom, jakie są wady noszenia przeciążonych plecaków oraz zważyła tornistry uczniów. Statystyki okazały się zadawalające. Tylko kilka plecaków naszych uczniów ważyło więcej niż 10-15 % wagi dziecka. Nasi uczniowie w salach lekcyjnych mają do dyspozycji szafki w których zostawiają zbędne podręczniki. Niestety podczas przeglądu plecaków okazało się, że niektóre dzieci przynoszą do szkoły wiele niepotrzebnych rzeczy np. ciężkie butelki z piciem, dodatkowe piórniki, zabawki itp. W czasie zajęć edukacyjnych z wychowawcą uczniowie wypakowali swoje tornistry i po wspólnym ustaleniu, co powinno się w nich znaleźć, ponownie spakowali do plecaków tylko potrzebne przedmioty.

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną  na temat profilaktyki wad postawy pt: „Lekki Tornister”, rozwiązywali zagadki i quizy związane z przyborami szkolnymi i prawidłową postawą ciała. W klasie odbyły się również pokazy poprawnego siedzenia w ławce, właściwego noszenia tornistra, rozmowa o wadach postawy i sposobach ich zapobiegania. Odbyły się ćwiczenia praktyczne w prawidłowym zakładaniu i noszeniu tornistra.

Podsumowaniem uczestnictwa w akcji były ćwiczenia śródlekcyjne, uzupełnianie kart pracy, rozwiązanie krzyżówki której hasłem był lekki tornister. Na koniec dzieci uczyły się i śpiewały piosenkę o lekkim tornistrze:

https://sp11bedzin-my.sharepoint.com/:u:/g/personal/mtokaj-wtorek_sp11bedzin_edu_pl/EUkBmWFr3kxBh3qqlpRKhkwBz8bE7PwSXKjTSFrXkITwrw