Pierwszą w tym roku szkolnym Ogólnopolską Akcją, do której przyłączyła się nasza szkoła był „Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Szkole”.                                                                                 

Do akcji przyłączył się Samorząd Uczniowski, który w oddziale przedszkolnym oraz w klasach I-III przeprowadził pogadankę na temat podstawowej higieny. Na godzinach wychowawczych w klasach I-VIII przedstawiono scenariusze zajęć opracowane przez Wydział Wychowania i Profilaktyki. Higienistka szkolna w klasach VII-VIII przeprowadziła prelekcję na, której uczniowie zapoznali się z historią szczepień, zasadami działania szczepionek, oraz przed jakimi chorobami zakaźnymi chronią. Dla rodziców uczniów została przygotowana krótka prezentacja multimedialna na temat szczepień.