Samorząd Uczniowski w ramach „Tygodnia dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych w Szkole” przeprowadził  szkolny konkurs plastyczny w  klasach IV-VI.

 Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu pracy plastycznej- ulotki  zachęcającej do szczepień w dowolnej technice z możliwością zastosowania różnych materiałów.

Prace oceniane były zgodnie z następującymi kryteriami:
oryginalność, pomysłowość, estetyka.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac zgłoszonych do konkursu i wyłoniła, aż  7 Laureatów.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, a autorom nagrodzonych prac serdecznie gratulujemy!!!