KOSZTY POSIŁKÓW

Cena posiłków ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Organem prowadzącym.

Odpłatność za posiłki:

SZKOŁA

W roku szkolnym 2022/2023 cena obiadu wynosi  5,00 zł.

Sposób obliczania wysokości opłaty:

ilość dni roboczych w miesiącu x 5,00 zł = kwota do zapłaty zł

np. za 20 dni x 5,00 zł= 100,00 zł

Posiłki dla dzieci uczęszczających do szkoły w roku szkolny 2022/2023
będą wydawane od 5 września 2022 r.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

W roku szkolnym 2022/2023 cena poszczególnych posiłków wynosi:

  • śniadanie – 2,00 zł,
  • obiad – 5,00 zł,
  • podwieczorek – 2,00 zł

Sposób obliczania wysokości opłaty:

ilość dni żywieniowych x koszt posiłków

Posiłki dla dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego w roku szkolny 2022/2023
będą wydawane od 1 września 2022 r.