19 maja  odbył się XIV już Rajd na Dorotkę organizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 i nr 6 z Będzina. Wzięło w nim udział 9 szkół będzińskich, w tym także i nasza reprezentacja. Rajd składał się z części miejskiej i grodzieckiej, podczas których trzeba było wykazać się wiedzą z historii miasta i wzgórza Dorotki. Na trasie z zamku do kościoła św. Doroty należało odpowiedzieć na pytania, odszyfrować zadanie, sprawdzić umiejętności sportowe, uzupełnić tekst legendy, wykonać wianki z kwiatów polnych i dotrzeć według mapki na wzgórze. Najlepszą drużyną okazała się reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 8, drugie miejsce SP 6, a trzecie drużyna ze SP 11.  Gratulujemy!