W marcu w naszej placówce powstała grupa wsparcia dla ukraińskich matek, które zmuszone były przez wojnę do ucieczki wraz ze swoimi dziećmi  do naszego kraju. Samotne, bez mężów, bez znajomości języka i kultury polskiej, przyszło im rozpocząć życie w nowym środowisku. Część uchodźców wojennych,  trafiła do naszego miasta, z czego 24 dzieci podjęło naukę w Szkole Podstawowej nr 11  w Będzinie. Widząc z jakimi problemami borykają się dzieci i ich matki, jakie są zagubione, postanowiliśmy powołać do życia w naszej szkole grupę wsparcia dla ukraińskich matek. W ramach działalności grupy dla ukraińskich dzieci , pozyskaliśmy sponsorów, którzy do czerwca 2022 zobowiązali się opłacać obiady naszym ukraińskim uczniom, zakupili niezbędne do codziennego życia rzeczy ubrania, pościel, garnki. Dzieci otrzymały także wyprawkę szkolną materiały plastyczne, długopisy, zeszyty i dzień dobry słodycze. Służyłyśmy też pomocą w załatwianiu niezbędnych formalności w urzędach miejskim i  wojewódzkim. W kwietniu odbyło się spotkanie ukraińskich matek z dyrekcją szkoły, i pedagogiem szkolnym podczas którego informatyk szkolny przygotował dla Pań mapkę w języku ukraińskim z najważniejszymi punktami w naszym mieście. Panie otrzymały, także w swoim ojczystym języku kalendarz roku szkolnego 2021/22. W rozmowie  z dyrektorem szkoły ukraińskie matki zgodnie stwierdziły, że zarówno one jak
i ich pociechy są bardzo zadowolone z faktu, że trafiły do naszej placówki. Panie mają poczucie, że pracownicy szkoły bardzo się o nie troszczą, zawsze mogą liczyć na ich wsparcie i pomoc w każdej sytuacji.