4 kwietnia 2022r. w Szkole Podstawowej nr 11 w Będzinie zorganizowano obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia.  Ich celem było zapoznanie uczniów z zagadnieniem autyzmu, jak również przeciwdziałanie dyskryminacji, kształtowanie poczucia akceptacji i otwartości wobec osób ze spektrum autyzmu.

Przeprowadzone przez wychowawców zajęcia w tym dniu promowały empatię, otwartość i zrozumienie. Podczas lekcji  uczniowie wykonywali prace plastyczne oraz oglądali filmy edukacyjne prezentujące funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu. Celem projekcji było uświadomienie dzieci, z jakimi trudnościami w życiu codziennym muszą mierzyć się  bohaterowie owego dnia.   

Na znak solidarności z osobami ze spektrum autyzmu uczniowie zgromadzili się w sali gimnastycznej z niebieskimi balonami, z których utworzone zostało wielkie serce będące wyrazem tolerancji i akceptację wobec rówieśników, którzy inaczej postrzegają świat.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu zorganizowano także zajęcia otwarte dla uczniów klas IV – VIII. Prezentacja multimedialna wspierana rekwizytami przybliżyła młodzieży najważniejsze zagadnienia związane z autyzmem. Przygotowane przez prowadzące różnorodne ćwiczenia oddziaływujące przede wszystkim na zmysł wzroku czy słuchu wprowadziły uczestników do świata autyzmu.