Dnia 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

W naszej szkole w roku szkolnym 2002/2003 utworzono pierwszy oddział integracyjny. W ten sposób staliśmy się pierwszą w Będzinie szkołą podstawową, w której w jednej klasie uczą się dzieci sprawne i “sprawne inaczej”. Od tej pory, co roku w grudniu w naszej szkole odbywa się uroczysty Dzień Integracji.

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z różnymi rodzajami niepełnosprawności takimi jak: niepełnosprawność ruchowa, niepełnosprawność intelektualna, autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Downa, nadpobudliwość psychoruchowa itp. Integracja dzieci w szkole, ich pełna akceptacja, zgodne współdziałanie wszystkich dzieci i nauczycieli jest naszą wspólną szansą na poprawę ich stanu zdrowia i jakości życia teraz oraz w przyszłości.

W roku szkolnym 2021/2022 dnia 3 grudnia w naszej szkole ponownie odbyły się uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.

W klasach I-III wychowawcy przeprowadzili zajęcia, których celem było uczenie współodczuwania, zrozumienia sytuacji życiowej osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, budowanie świadomości społecznej na temat włączania osób z niepełnosprawnościami do aktywnego i niezależnego życia itp. Uczniowie podczas różnych zabaw polisensorycznych związanych ze zmysłem wzroku, słuchu, czy dotyku mieli szansę zrozumieć, na czym polegają bariery i ograniczenia osób z niepełnosprawnością w różnych sytuacjach życia codziennego. Uczniowie oglądali również krótkometrażowe, edukacyjne filmy, z których dowiedzieli się, jak należy zachować się względem osoby z niepełnosprawnością oraz jak postrzegają świat osoby z autyzmem.

Z kolei w klasach IV-VIII uczniowie na lekcji wychowawczej oglądali krótkometrażowy film „Cyrk motyli” (reż. Joshua Weigel) mający na celu uświadomienie widzowi poważny problem – brak akceptacji samego siebie oraz brak poczucia własnej wartości przez swoją odmienność fizyczną. Film wywołał sporo emocji nie tylko wśród uczniów, ale również wśród nauczycieli. Następnie uczniowie poznali autentyczną postać Nicka Vujicic’a, który urodził się z rzadką chorobą znaną, jako zespół tetra-amelia, czyli całkowitym wrodzonym brakiem kończyn. Na całym świecie prowadzi on wykłady na temat niepełnosprawności, motywacji i wiary w Boga.

 

Osoby odpowiedzialne za wydarzenie:

Dagmara Cyplińska-Góral

Renata Czapla

Aleksandra Budzowska

Justyna Ziętek-Smoczyńska