W grudniu w naszej szkole odbył się Konkurs literacko – multimedialny przy użyciu smartfonów: „Jestem bezpieczny w sieci!”.  Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VIII.
Zadaniem uczestników było samodzielne wykonanie zdjęcia nawiązującego do tytułu konkursu oraz umieszczenie na nim rymującego się hasła, które swoją treścią będzie prezentowało jeden ze sposobów bezpiecznego korzystania z Internetu.

Konkurs był realizowany w ramach przedsięwzięcia „Smart to znaczy mądrze! Uzależnienie czy nawyk?”, które jest jednym zadań Miejskiego Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kategoria klasy I – IV

I miejsce

Julia Wantuła 4b

II miejsce

Nikola Kazmierska 4b

III miejsce

Kaja Kuffel 4b

Kategoria klasy V- VIII

I miejsce

Maksymilian Tasak 6a

II miejsce

Ernest Stegwil 7c

III miejsce

Bartosz Bieniecki 7c