„Szkoła do hymnu” to kontynuacja akcji, która rozpoczęła się w 2018 r. Od początku cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem uczniów i nauczycieli. Do akcji zawsze włączały się także placówki polonijne z całego świata. W roku 2020 – mimo trwającej epidemii i nauki na odległość – do akcji w różnej formie przystąpiło w sumie 16 269 szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z całego kraju oraz 134 placówki polonijne. 

 

W bieżącym roku cała nasza szkoła: uczniowie oraz nauczyciele klas 1-8 oraz oddziału przedszkolnego – mimo iż w osobnych klasach – wspólnie o 11:11 odśpiewali hymn Polski. Wszyscy uczcili ten podniosły moment galowym strojem oraz barwami narodowymi w postaci flag oraz kokard narodowych.