Nasza szkoła już po raz kolejnyprzystąpiła do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”Projekt realizowany jest w klasie III B.

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi i publicznymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe: 

 1. a) zachęcanie dzieci do czytania − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;
 2. b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela; 
 3. c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;
 4. d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;
 5. e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;
 6. f) propagowanie praw dziecka;
 7. g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;
 8. h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;
 9. i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;
 10. j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;
 11. k) promocja placówki oświatowej;
 12. l) rozwijanie współpracy między nauczycielami;
 13. m) kształcenie na odległość.

Autorem projektu jest Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej.

Realizacja Projektu w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowana jest od 13.09.2021r. do 31.05.2022r.

„Mały miś w świecie wielkiej literatury” moduły:

 1. Czytamy razem z Małym Misiem 
 2. Kodujemy razem z Małym Misiem 
 3. Opowiem Wam o Polsce 
 4. Misiowe recepty na pozytywne myślenie 
 5. Bajarz misiowy 
 6. Misiowe zajęcia pod chmurką 

Koordynatoremprojektu w naszej placówce jest Paulina Korcz