20 maja obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, ustanowiony przez ONZ z inicjatywy Słowenii. Celem jest podkreślenie znaczenia pszczół dla pozyskiwania żywności i zwrócenie uwagi na zagrożenia dla tych owadów. Również uczniowie naszej szkoły w ramach akcji „Ratujemy pszczoły” 20 maja świętowali wraz z pszczołami na całym świecie. Młodsze klasy brały udział w zajęciach przybliżających im rolę pszczół, połączone z wykonywaniem prac plastycznych, czy przebieraniem się. Klasy starsze w ramach godziny wychowawczej miały pogadanki poświęcone roli i miejscu pszczoły w ekosystemie oraz życiu człowieka.