Z przyjemnością ogłaszamy wyniki Międzyszkolnego Konkursu „Bądź bezpieczny na drodze”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 11 im. Władysława Broniewskiego w Będzinie.

Konkurs miał na celu:

  • popularyzowanie przepisów ruchu drogowego,
  • przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym, 
  • kształtowanie umiejętności obserwacji i oceny sytuacji na drodze,
  • inspirowanie uczniów do kształtowania umiejętności dostrzegania wpływu warunków atmosferycznych i pór roku na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich z SP nr 1, SP nr 6,  SP nr 8, SP nr 9, których zadaniem było wykonanie pracy plastycznej w formie komiksu na temat bezpiecznego poruszania się po drodze.

Komisja konkursowa dokonała oceny zgłoszonych prac i wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce – Dominika R.

II miejsce- Zuzanna N.

III miejsce- Ksawier P.

Organizatorzy konkursu gratulują autorom nagrodzonych prac!