Narodowe Święto Niepodległości w Szkole Podstawowej nr 11
w Będzinie w integracyjnym oddziale przedszkolnym.

Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada odbyła się lekcja pokazowa również quiz wiedzy o Polce, dzieci  utrwaliły wiadomości na temat symboli narodowych, wydarzeń  historycznych naszej Ojczyzny.

Punktualnie o godzinie 11:11 rozległy się dźwięki „Mazurka Dąbrowskiego” i wspólnie odśpiewaliśmy cztery zwrotki polskiego hymnu, włączając się tym samym w akcję „Szkoły do hymnu” organizowanej pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.